NYILVÁNOSSÁG

IKER

HSLAB

TANDETRON

EGZOMAG

IZOTÓP KLIMATOLÓGIAI ÉS KÖRNYEZETKUTATÓ (IKER) KÖZPONT: RECENS ÉS PALEO-KÖRNYEZETGEOKÉMIAI KUTATÁS-FEJLESZTÉSI IRÁNYOK MEGERŐSÍTÉSE

Kommunikációs terv

AZ MTA ATOMKI
ÖRÖKSÉGTUDOMÁNYI LABORATÓRIUMÁNAK
KIÉPÍTÉSE – FELKÉSZÜLÉS
AZ E-RIHS SZEREPRE